המשרד להגנת הסביבה - פיזור עקר | Israel Ministry of Environmental Protection - Akar


Published in: youtube > פאוזה בית הפקות - Pausa Production House > Environmental protection | Published on 25/Mar/2018 22:16

הסרט הופק עבור המשרד להגנת הסביבה. והוא נועד להדרכת בעלי בתי הבד בישראל בנושא פיזור ה"עקר" (השפכים הנוזליים...Shared by   |   Permalink

Subject Matters:

From Resources
Activities

    Spread the love!
   Share on Facebook now